ਕਿਵੇਂ

ਪਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਪਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਤਕੜ ਮਕਦਰ ਬਬਲ ਡਰ ਕਰਫਟਸ ਕਵ ਬਣਉ (ਜਨਵਰੀ 2022).