ਕਿਵੇਂ

30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਓਵਰ-ਅਸਾਨ (ਬੇਸਡ) ਅੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ

30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਓਵਰ-ਅਸਾਨ (ਬੇਸਡ) ਅੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ

ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਅੰਡੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਚ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਟਾਈ ਟੋਸਟ ਨੂੰ ਡੁਬੋਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਡੇ!

14


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: The Wonderful 101 Remastered ਪਜਬ ਗਮ ਫਲਮ ਐਚਡ ਸਟਰ ਕਟਸਨਸ 1440p 60frps (ਦਸੰਬਰ 2021).