ਕਿਵੇਂ

ਸੇਬ ਨੂੰ umਹਿ-.ੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸੇਬ ਨੂੰ umਹਿ-.ੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਓਵਰ 400 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ!

ਛੋਟੇ ਕਸਰੋਲ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਪਾਓ

ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਫੈਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੀ ਡਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸੇਬ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ!

ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਪਾਓ, ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰੀਦਾਰ ਛਿੜਕੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੁੱਕੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ!

ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁਕੀ ਆਟੇ ਵਰਗਾ.

ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਭਾਗ ਲਓ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਮੀਮਮ ਕੁਚਲਿਆ!

ਕਰੀਮ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਜਾਂ ਕੈਰੇਮਲ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਰੋਸੋ. ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਇਹ ਘਰਲ ਚਮਤਕਰ ਉਪਯ ਜ ਚਹਰ ਦ ਬਢਪ ਨ ਖਤਮ ਕਰਕ ਅਖ ਅਤ ਦਮਗ ਲਈ ਫਇਦਮਦ ਕਰਦ (ਜਨਵਰੀ 2022).