ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੀਵਨੀ

ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਜੀਵਨੀ

ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ ਰੈਜਿumeਮੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2016 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਵੀ (ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀਟਾਏ, ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿ .ਮੇ) ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜੀਵਨੀ

8 ਉਤਸੁਕ ਤੱਥ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੋਲਾ ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ

ਨਿਕੋਲਾ ਟੇਸਲਾ ਇਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ, ਵਿਲੱਖਣ, ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿ everੀਆਂ ਹਨ. ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾ aboutਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਟੇਸਲਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਾ ,ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾhat ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਾvenਾਂ ਦੀ ਕਾ and ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ arਾਂਚੀਆਂ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੀਵਨੀ

ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ ਰੈਜਿumeਮੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2016 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਵੀ (ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀਟਾਏ, ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿ .ਮੇ) ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ